top of page

Fotografy

Op dizze pagina in lyts oersicht fan de foto's dy't ik thús of ûnderweis makke ha.

 

In spesifike foarkar yn myn fotografearen is (lokkich) net dúdlik te fangen. Sa kin ik my likegoed ferbûn fiele mei de natuer as mei portretfotografy. De lêste pear jier ha ik dêr mei in soad nocht strjitfotografy oan taheakke. Sa binne foar my al dizze momintopnamen dus bysûnder te nimmen.

 

Op paad mei myn beppesizzers
ABC...DSC_0015
DSC_0137
DSC_0053.JPG ABC
DSC_0051.JPG ABC
DSC_0118 A
DSC_0115 A
DSC_0048 A
DSC_0024 A
DSC_0022 A
DSC_0002 A
Muzyk Is Deistich Brea
ABC...DSC_0014
ABC...2014-10-01 15.34.34
DSC_0012.jpg A
DSCN7481
DSC_0084 A
DSC_0391.jpgA
DSC_0085.jpg Hinke
DSCN9995
DSCN1000.jpg Cato
DSC_8438
DSC_0160
DSCN5460
DSC_0408.jpgA
DSC_0061.jpg A
Jehannes
DSC_0410.jpgA
DSC_0170
DSC_0031A
Healers..DSC_0085
2014-10-21 21.33.02a
2014-08-30 17.08.12
CIMG3834
John
DSCN7167
DSC_0268.JPG Noardewyn
DSC_0002.jpg AB
DSC_0234.jpg Hinke
DSCN0019
DSCN6890.jpgAB
DSCN6582
DSCN9477
2013-09-14 21.32.34
2013-08-31 17.15.42
DSCN0959
DSC_0028.jpg A
2013-09-21 13.33.07
2013-09-14 20.41.39
DSCN5804a
DSC_0071 A
DSC_0176 AB
DSCN0947.jpg Cato
DSC_0029A
2013-10-06 19.16.54.jpg Armand
DSC_0204 A
Oars as oars
Natuer
2014-06-21 16.12.14
DSC_0144
DSCN8499
DSC_0130.jpgAB
2013-08-20 12.23.13
2014-05-01 16.16.34-1
DSC_0430.jpgA
DSC_0020.jpgAB
2014-11-02 15.09.11a
2014-06-22 14.05.15
2014-05-14 18.48.55
DSC_0024.jpg ABC
Flylân...
ABC --2014-06-22 13.50.08-2
ABC --2014-06-22 14.05.15
DSC_0051.jpg ABC
DSC_0105.jpg ABC
DSC_0039.jpg ABC
DSC02463.jpg ABC
DSC02439.jpg A
DSC02433.jpg ABC
DSC_0045 AA
DSC_0038 A
Ûnderweis
DSC03381
DSCN4322a
DSC_0060
DSCN0645
DSCN0647
DSCN0729
DSC_0108 A
DSC_0111.jpg ABC
DSC_0152 A
DSC_0108 A
DSC_0063
CIMG1343
2014-11-09 15.29.06a
2014-11-09 15.22.57a
2014-11-09 14.52.35a
2014-11-09 14.50.16a
2014-08-07 19.22.32
2014-05-23 18.34.32-2
2013-10-05 13.38.08
2014-09-08 09.10.32
2015-01-22 13.56.49a
2014-08-01 12.31.45-1
ABC 2014-08-10 14.31.06
2014-08-10 14.30.46
2014-06-17 19.08.36
DSC00341 ABC
DSC_0087.jpg ABC
DSC_0059.jpg ABC
DSC_0001.jpg ABC
DSC_0003.jpg ABC
DSC_0128.jpg ABC
2014-05-23 18.34.32-2
ABC --DSCN4305
ABC--Trekfestival maart 2015 091
DSC02037 AB
DSCN3023.jpg ABC
ABC ---DSC01630 A
DSC_0049
DSC_0022.JPG ABC
DSC_0018.JPG ABC
DSC_0055.JPG ABC
DSC_0008.JPG ABC
Portretten
DSC_0315
DSC_0323.jpg A
DSC_0427
DSC_0343
DSC_0303.jpgA
DSC_0034
DSC_0159
DSC_0211
DSC_0316.jpg A
DSC_0013
DSCN5806
DSCN5472
DSC_0004.jpgA
DSC_0326
DSC_0380
DSCN5361
DSC_0196.JPG Noardewyn
DSC_2865
ABC...DSC_0130
2015-01-31 18.11.59
2014-09-28 15.24.04a
2013-08-31 17.12.39
DSC_0387.JPG Noardewyn - kopie - kopie
DSC_9909
DSC_0115.JPG Noardewyn
DSC_0123.jpg A
DSC_0114.jpg A
DSC_0276.JPG Noardewyn
DSC_0068
DSC_0257.jpg Hinke
DSC_0010.jpg A
DSC_0007.jpg A
DSC_2954
JB
DSC_0130 A
DSC_0023.jpgBOB
DSC_0014.jpg A
DSC_2781
DSCN5946.jpg ABC
DSC_0063 A
Swart/Wyt
DSC_0142.jpg A
ABC....DSC_0295
Swart-wyt..DSC_0012
ABC....DSCN5381
2013-08-31 17.03.07
2016..Suskes Poortmusic...DSC_0089
2012Anneke en Agnes
ABC...DSC_0055
ABC...DSC_0046
DSC_0119 (2)
DSC_0150 (2)
2014-06-07 15.25.38
DSCN70022
2014-06-07 15.24.45
2014-06-07 14.20.12-2
2014-06-07 14.23.20
DSC_0069.jpgA
DSC_0039.jpgA
DSC_0039.jpgA (2)
DSCN1435
Trekfestival maart 2015 012
DSC_0083.jpgA (2)
ABC....DSC04668
DSC_0024.jpgA
Trekfestival maart 2015 052
Haven ...DSC04116
2014-08-10 14.28.36
2014-08-10 14.27.41-1
2014-08-10 14.32.10
2014-09-28 15.01.56b
DSC_0163
bottom of page